DİĞER BİR ANLATIMLA..BURÇAK..

images2

KONU :  Eğitim kurumlarında sınıflar oluşturulurken öğrenci ve öğretmenlerin burçlarından faydalanılması.

AMAÇ :  Sınıf içerisinde birbirleriyle uyumlu öğrenci ve öğretmenlerden takım çalışması oluşturarak uyum ve başarının arttırılması, sınıflar arasında oluşacak uyum ve rekabetle de okul başarısının ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi.

YÖNTEM :  Sene başında sınıflar oluştururken, şuan hazırlatmakta olduğum bir yazılımla öğrenci ve öğretmenlerin burçları doğum günü ve ayına göre tespit edilip, yukarıda çerçevesini çizdiğim yönteme göre sınıflar belirlenir. Kişilerin sahip olduğu burçlar, yeryüzündeki kadın-erkek oranı gibi eşit dağılımlı olduğundan her gruptan sınıf oluşturulabilir. Birbiriyle uyumlu sınıflar oluşturulduktan sonra, önemli olan bir diğer konu öğretmenlerin belirlenmesi. Öğretmenlerin de aynı yazılımla burçları tespit edilip, kendileriyle uyumlu sınıflara liderlik etmeleri sağlanarak başarı büyük ölçüde arttırılabilir. 

Aşağıda İstanbul Aydın Üniversitesi “Sürekli Eğitim Merkezi” tarafından yöntemi oluşturan burçlarla alakalı “Astroloji ve Fütürizm Temel Seviye” adlı eğitimin bağlantısını paylaşıyorum.

http://sem.aydin.edu.tr/index.asp?id=509&islem=program

Bu yöntem, kadim uygarlıklar tarafından üzerinde çalışılan ve kendisinden faydalanılan, yakın zamanda Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan bir uygulama alanı bulan, eğitim ve toplum hayatındaki 10 senelik gözlemlerim sonucunda denenmesinin eğitim hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inandığım bir çalışma olacaktır. Bu yöntemin başarılı olacağını, hatta ulusal, belki uluslararası bir uygulama alanı bulabileceğini öngörüyorum. Uygulanması durumunda okullarda var olan geçmiş senelere ait başarı-başarısızlık bilgileriyle kıyaslanarak yöntemle ilgili bilimsel ölçümleme yapılabilir. Bu konuda okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servislerindeki rehber öğretmenlerin katkısı ve gözlemleri değerli sonuçlar katacaktır.

Ayrıca, yöntemin başarısı kesin olarak belirlendiğinde, topluluklarla ilgili tüm alanlara yönlendirilebilir. Örneğin, ordu birlikleri ve komutanları bu yöntemle dizayn edilebileceği gibi, aile hekimi ve hasta belirlenmesi bağlamında da kullanılabilir.

 

Reklamlar

GENEL HATLARIYLA BURÇAK YÖNTEMİ

Kamu ya da özel, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, sınıflar oluşturulurken ve o sınıfların öğretmenleri belirlenirken, öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları burçlarla birlikte, yapılacak kişilik testleri gibi kriterlerle eğitim-öğretim faaliyetlerinin en üst seviyede ölçeklendirilerek iyileştirilmesi ve yönetilebilmesini amaçlayan yöntemdir.

Bu yöntem, birden fazla kişinin çalıştığı ya da eğitim gördüğü tüm alanlara uygulanabilir olmakla birlikte, bu tarifnamede sadece eğitim ve öğretim kurumları baz alınmıştır.

Türkiye genelinde, resmi ya da özel tüm eğitim kurumlarında kız öğrenci-erkek öğrenci sayısı eşitliği, idare takdiri, veli isteği gibi başarı ve uyum odaklı olmayan ölçütlerle sınıflar oluşturulmaktadır. Sınıflar oluşturulduktan sonra, sene içerisinde çeşitli uyumsuzluk nedenleriyle öğrencilerin ve hatta öğretmenlerin sınıfları değiştirilmektedir. Son yıllarda, özellikle kamuya ait eğitim kurumlarında, sınıf içi uyum ve öğrenci başarılarında önemli ölçüde düşüş dikkat çekmektedir.
Sınıflar oluşturulurken, öğrenci ve öğretmenlerin doğum tarihlerinden yola çıkılarak, sahip oldukları burçları esas alan bir ölçüt kullanılması; sınıf içi uyumu ve başarıyı, sınıflar arası rekabeti ve okul başarısını yükseltecektir. Ayrıca, yukarıda tanımlanan ve aşağıda tarif edilen böyle bir yöntemin, rastgele sınıf oluşturulmasından daha faydalı olması beklenir.

Bu yöntemi uygulayabilmek için öğrenci ve öğretmenler 4 gruba ayrılır:

Ateş, Toprak, Hava ve Su.

Bu gruplar aşağıda gösterildiği gibi üçer farklı burçtan oluşur:

Ateş  

Koç       (21 Mart-20 Nisan) 

Aslan    (23 Temmuz-23 Ağustos)

Yay       (23 Kasım- 21 Aralık)

Hava 

İkizler    (22 Mayıs-21 Haziran)

Terazi    (23 Eylül-23 Ekim)

Kova      (21 Ocak-18 Şubat) 

Toprak

Boğa    (21 Nisan-21 Mayıs)

Başak  (24 Ağustos-22 Eylül)

Oğlak   (22 Aralık-20 Ocak)

Su

Yengeç (22 Haziran-22 Temmuz)

Akrep   (24 Ekim-22 Kasım)

Balık     (19 Şubat-20 Mart)

Birbirine en yakın gruplar ise şu şekildedir :

Ateş-Hava
Su-Toprak

Uygulamada, doğum tarihleriyle öğrenci ve öğretmenlerin grubu belirlendikten sonra, sınıflar ve öğretmenler bu ölçüte göre değerlendirilir. Örneğin, 1 Nisan doğumlu “Öğrenci A”,  Ateş grubudur ve kendisiyle uyumlu olan Koç, Aslan ve Yay burçlarından oluşan Ateş grubu sınıfta, örneğin, 25 Temmuz doğumlu Aslan burcu ve Ateş grubu olan “Öğretmen B” ile , örneğin,”  İngilizce” dersini işler.

Herhangi bir grupta sorun yaşayan herhangi bir “Öğrenci C”, aynı gruptan başka bir sınıfa ya da kendisine en yakın diğer gruptaki sınıfa kaydırılır. Örneğin; Ateş grubu “Öğrenci C”, sınıfı ile ilgili sorun yaşadığında bir diğer Ateş grubu sınıfta ya da en yakın grup olan Hava grubu sınıfına kaydırılır.

Diğer taraftan, ders dışı etkinliklerde ve sınıfların okul içerisindeki dağılımında da bu yöntem uygulanabilir. Böylece ders dışı etkinliklerde grupların uyumu sağlanırken, teneffüslerde sınıflar arası kavgaların azaltılması hedeflenir. Örneğin; Ateş ve Hava grupları aynı katta ya da birbirine en yakın konumda, aynı şekilde Su ve Toprak grupları aynı katta ve birbirine yakın olmalıdır. Diğer bir deyişle, Ateş grubu ile Toprak ve Su grubu aynı katta veya çok yakın olmamalıdır.

Tüm bu uygulamalar, tüm okullarda görevli olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar gözetiminde ve çeşitli kişilik testleri ile desteklenecektir. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında, bu yöntemle ilgili genel bir değerlendirme sonrasında, sene içerisinde olan ve olabilecek durumlara göre güncellemeler yapılacaktır.